Ali Fakhar علی فخار

download

چرا لازمه به زنان سازمان‌تون قدرت و اعتبار بیشتری بدید؟

داستان از اونجا شروع شد که هانیه گودرزی عزیز این توییت رو زد و منم کوتی که مشاهده میکنید رو زدم. بعد از این ماجرا همش تو ذهنم بود که واقعا چرا اینطوریه، (البته که چراش رو میدونیم) ولی خب گفتم شاید بد نباشه دربارش بنویسم بلکه یه اندک تاثیری بذاره تا بلکه مدیرهای خانم